Prvi ansambl KUD Una

Prvi ansambl KUD-a Una čine folklorni ansambl i orkestar, te članovi pjevačkih grupa. Društvo je  formirano 2007.-me godine. Učesnik je mnogih festivala u zemlji i  inostranstvu.

U toku godine KUD Una organizuje nekoliko važnih kulturnih manifestacija od kojih je najveća Petrovdanska smotra folklora, koja se održava 12.jula svake godine. UčešćeSa ansamblom rade:

- Siniša Jovanić, koreograf

- Milan Babić, pomoćni koreograf, 2 mlađe dječije grupe folklora

- Dajana Trivanović, pomoćni koreograf, 2 starije dječije grupe folklora

- Dragan Radaković, korepetitor

- Danka Maran, orkestar, ženska pjevačka grupa, etno radionica

- Borislav Damjanović,tamburaški orkestar, muška pjevačka grupagledalaca). U 2012.godini, u cilju poboljšanja kvaliteta života ruralnih sredina, ali i kao odgovor na potrebe društva, KUD Una je organizovao male škole folklora u 4 ruralna centra opštine, što ima pozitivan efkat na socijalizaciju djece i afirmaciju na polju očuvanja narodne tradicije i običaja kod lokalnog stanovništva.  Zahvaljujući tome, KUD Una je značajnu pažnju posvetio pjesmama i igrama Novskog Potkozarja te je u 2012.-toj godini prvi put premijerno izvedena ova koreografija.

U toku 2013.-to godine bilježe se značajne nagrade i priznanja za izvornost koreografije dodijeljene na II smotri SAKUD-a RS-a u Banjoj Luci i na XVIII Evropskoj smotri srpske dijaspore u Nišu. Upravo ove dvije nagrade određuju pravac kojim KUD Una ide a to je prvac očuvanja kulture i tradicije novskog Podgrmeča i Potkozarja prvenstveno, ali i drugih mjesta srpskog zivlja.