Likovna kolonija "Rakani"

Likovna kolonija „Rakani“, od svog prvog saziva 1985. godine, je jedna od nakvalitetnijih kolonija koja se organizuje u RS/BiH. Pokrenuli su je Zavičajni muzej  i tekstilna tvornica „Sana“. Koloniju danas organizuje JU Kulturno-obrazovni centar Novi Grad uz pomoć Ministarstva prosvjete i kulture RS i Opštine Novi Grad.

Učesnici kolonije su akademski slikari sa respektabilnim stvaralačkim i izlagačkim djelovanjem i u izuzetnim slučajevima studenti ALU čiji je rad prepoznat kao posebno vrijedan. U zbirci LK „Rakani“ čuvaju se djela: S. Ćelića, B. Karanovića, B. Miljuša,  M. Antovovića, J. Rakidžića, Z. Mandića, J. Vešović, R. Lalića, M. Berbera, B. Damjanovskog, A. Ramića, S. Đorđić-Nikolić, V. Petrovič, M. Kopanje, V. Sovilja, V. i R. Kneževića, V. Živkovića i drugih autora koji su svojim radom osigurali značajno mjesto u našem savremenom slikarstvu. Pored njih, tu su i zanimljivi mladi autori kojima se u ovoj koloniji pruža prostor za umjetničku afirmaciju.  U dosadašnjem radu kolonije učestvovali su slikari iz Srbije, Francuske, Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Austrije, Makedonije i naravno, naše republike.

Od jula 2011. godine u Galeriji u Novom Gradu postoji stalna postavka Likovne kolonije „Rakani“ što predstavlja dodatni kvalitet u stalnom nastojanju ove ustanove da aktivnosti vezane za koloniju traju kroz čitavu godinu. Mada je izložen samo mali izbor djela nastalih na koloniji u proteklih četvrt vijeka, ovu postavku je do danas vidjelo više od tri hiljade ljubitelja likovne umjetnosti.