Legat Stojana Ćelića

U  Galeriji u Novom Gradu, krajem novembra  2011. godine, otvorena je nova postavka Legata akademika Stojana Ćelića. Ovaj istaknuti umjetnik pripada grupi najznačajnih jugoslovenskih autora druge polovine XX vijeka, bio je dugogodišnji profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, pisao je studije i tekstove o slikarstvu i estetici, bavio se likovnom kritikom. Autor je nekoliko  monografija  umjetnika i knjiga: Između sveta i slike i  Sudbina skulpture. Dobitnik je najznačajnijih nagrada i priznanja: nagradu Politike iz Fonda Vladislava Ribnikara, Oktobarske nagrade, Plakete grada Beograda, Nagrade AVNOJ-a.  Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti imenovan je 1978. godine.

Njegova djela čuvaju se u najprestižnijim muzejima i galerijama kako u zemlji, tako i u svijetu. Stojan Ćelić je 1988. godine svom rodnom gradu darovao Legat koji se sastoji od 41 djela, to su slike, crteži i grafike koje su nastajale od pedesetih godina do 1990. godine. Ovu postavku prati  katalog sa svim reprodukovanim djelima zbirke.  O značaju Legata i vrijednostima autorskog opusa Stojana Ćelića, na skupu organizovanom tom prilikom, govorili su istoričari umjetnosti: prof. dr Ivana Simeonović-Ćelić iz Beograda,  prof. dr Irina Subotić iz Beograda i dr Siniša Vidaković iz Banjaluke. Legat Stojana Ćelića proglašen je nacionalnim spomenikom kulture BiH 2005. godine.