Strategija djelovanja

Strateški zadaci (djelatnosti) JU KOC Novi Grad su:

Kao dio društvene zajednice sa određenim pravima i obavezama, svoje aktivnosti i pitanja iz društvenog organizovanja života i rada rješava i usaglašava u skladu sa zakonima Republike Srpske,

da radi na obrazovanju i vaspitanju svojih članova u cilju podizanja estetskih kriterija zbog afirmacije istih,

da organizovano djeluje na razvoj i kvalitet kulturnih i javnih nastupa,

da formira i organizuje muzičke, folklorne, dramske, književne, poetske, plesne i druge sekcije,

da vrši produkciju stvaralaštva, promociju i plasman umjetnosti,

da uzme učešće u realizaciji muzičkih, folklornih, dramskih, književnih, plesnih i drugih umjetničkih aktivnosti na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

da vrši zaštitu autorskih i izvođačkih prava svojih članova,

da njeguje tradiciju kroz rad folklornog ansambla, kao i organizovanje narodnih skupova, zavičajnih druženja i druženja koji imaju zabavni karakter, škola izvornog pjevanja i izvornih narodnih igara, te da kroz izradu tradicionalnih predmeta i rukotvorina etno-zanatske radionice daje doprinos u očuvanju tradicije,

da organizuje međunarodni festival folklora „Petrovdanski dani“,

sa istim ili sličnim ustanovama, udruženjima, profesionalnim i amaterskim kulturno umjetničkim društvima u BiH i svijetu, u skladu sa svojom djelatnošću putem dogovora i programa, ostvaruje saradnju u zajedničkim interesima i potrebama te radi na jačanju svijesti građana o civilnom društvu baziranoj na toleranciji i poštivanju svih naroda, bez obzira na rasu, nacionalnu, vjersku, geografsku pripadnost i sl.,

da sarađuje i koordiniše svoj rad sa institucijama lokalne i državne uprave, kao i odgojno-obrazovnim institucijama,

da sarađuje sa univerzitetima, i stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu,

da sarađuje sa dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, razvijajući kod djece osjećaj za estetiku, tradiciju i kulturu uopšte,

da organizuje kurseve, seminare, takmičenja i javne nastupe umjetnika svih profila,

da priprema, organizuje, izvodi umjetnička djela i druge aktivnosti u skladu sa Misijom i programskim ciljem,

da pruža pomoć pri organizovanju kulturnih manifestacija i ostvarenju komunikacije sa sredinom i velikim grupama nepoznatih ljudi (publikom), prati rad na terenu te promiče kreativni izraz i osjećaj za mjeru i estetiku,

da putem informacija, izvještaja, zaključaka, vlastitih glasila i sl., te putem sredstava javnog i multimedijalnog informisanja, biltena, umjetničkih i drugih djela doprinosi razvoju kulture, proviše JU KOC i stvara interakciju sa građanima.

 

© 2021 Kulturno obrazovni centar Novi Grad