Misija, vizija i ciljevi

Misija: Javna ustanova Kulturno obrazovni centar Novi Grad, kontinuirano će razvijati sadržaje, obim i kvalitetu svojih programa kako bi očuvali i razvijali kulturnu i folklornu baštinu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i pojedinih evropskih zemalja i zemalja svijeta, te ih promovisati i popularizovati atraktivno, aktivno, i savremeno u zemlji i inostranstvu, u saradnji sa kulturnim, odgojno-obrazovnim i naučnim institucijama te drugim udruženjima sličnih ciljeva i zadataka.

Vizija: Javne ustanove Kulturno obrazovnog centra Novi Grad jeste da svojim programom i djelovanjem različitim dobnim skupinama predstavi likovne, književne, dramske, muzičke, plesne kao i tradicionalne i folklorne i druge kulturne vrijednosti Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, pojedinih evropskih zemalja i zemalja svijeta, te da ih na taj način promoviše i očuva.

Glavni ciljevi: Tokom svake kalendarske godine muzičkim, folklornim, likovnim, književnim, dramskim i edukativnim programima te terenskim istraživanjima, koncertima, tribinama, festivalima, izložbama i svim drugim oblicima javnog djelovanja animirati što veći broj ljudi svih životnih dobi opštine, regije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i inostranstva za kulturu stavljajući u prvi plan lokalne kulturne proizvode, čineći ih brendom, što će doprinijeti kulturnom turizmu i ekonomskom i civilnom jačanju opštine.