KULTURNO - ISTORIJSKI SPOMENICI NA PODRUČJU OPŠTINE NOVI GRAD

Gradska Vijećnica
Gradska Vijećnica (Zavičajni muzej) je još 1985. godine registrovana kao spomenik kulture i uvažavala je mjere zaštite propisane Zakonom o zaštiti kulturnog - istorijskog nasljeđa, a januara 2006. godine ista je proglašena Nacionalnim spomenikom BiH. Sagrađena je davne 1888. godine na samoj obali rijeke Une. Objekat je izgrađen kao sistem masivne konstrukcije, od opeke. Izuzetna vrijednost ovog objekta leži u njegovim izrazitim arhitektonsko - stilskim odlikama i posebnom skladu građevine, kao i u istorijskom smislu, budući da je zgrada karakterističan primjerak svoje epohe - period Austro-Ugarske okupacije.
Ovaj objekat predstavlja i ambijentalnu vrijednost grada od većeg značaja, a svojom funkcijom predstavlja veliki doprinos razvoju urbane kulture.