Dječiji hor "VRAPČIĆI" četvrtak, 13.06.2019 u 13:00 časova